Die belange van die diere word baie hoog geag. Ons meng self hul voer. Die diere word hoofsaaklik passief gevang en kan met ons eie voertuie afgelewer word.

Footprints3

The interests of the animals are regarded very high. We mix their feed ourselves. The animals are mainly caught passively and can be delivered with our own vehicles.