Goedgedacht Wild / Game word deur die Rust Gesin bedryf nl. Pieter, Riana en hul seun, Hennie, op die plaas Goedgedacht geleë op die noordelike deel van die Springbok Vlakte in die Potgietersrus (Mokopane)distrik. Volgens oorlewering het hier op ‘n tyd groot troppe springbokke natuurlik voorgekom.

Footprints3

Goedgedacht Wild / Game is operated by the Rust Family, namely Pieter, Riana and their son, Hennie. They are located on the farm Goedgedacht on the northern part of the Springbok Flats in the Potgietersrus (Mokopane) district. Because of survival at one time large herds of springbok naturally appeared. Historically large numbers of Springbok occurred naturally on the Springbok flats.